Boleradičti uctili oběti válečné vřavy

Boleradice/ Pietní akt se konal v pondělí v podvečer u boleradického pomníku padlých v první světové válce. Je na něm vyryto sedmačtyřicet jmen boleradických mužů, kteří zahynuli jak za císaře pána, tak v legiích za vznik naší republiky. Připomínku zpestřili příslušníci klubu vojenské historie v dobových uniformách. Ve škole si lidé současně prohlédli výstavu věnovanou této době – dobové tiskoviny, fotografie a zápisky z front, seznam boleradických legionářů a jejich osudy, válečné předměty i obecní a školní kroniky. K vidění byly také sokolské stejnokroje a materiály ze života v obci na počátku první republiky. Vzpomínku doplnila o den později mše svatá v kostele. (kab)

Nový život 30.10.2008