Oslava 90 výročí vzniku České republiky

V pondělí 27. října v podvečerních hodinách proběhl v Boleradicích u pomníku padlých z 1. sv. války pietní akt. Tuto připomínku vzniku naší republiky a konce 1. sv. války za účasti mnoha boleradických občanů zpestřili příslušníci Klubu vojenské historie v dobových uniformách.

Po nástupu vojenské čestné stráže, položení věnce a zaznění hymny následoval program v prostorách školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu věnovanou této době – dobové tiskovniny, fotografie a zápisky z front, seznam boleradických legionářů a jejich osudy, válečné předměty a doplňky výzbroje i obecní a školní kroniky věnované válečným létům. K vidění byly i sokolské stejnokroje a materiály ze života v obci na počátku první republiky.

Na pomníku je vyryto 47 jmen padlých boleradických mužů, kteří bojovali na obou stranách válečné vřavy: jak za císaře pána, tak v legiích za vznik naší republiky. Epitaf BOJOVALI JSME ZA VÁS VZPOMEŇTE NA NÁS snad touto připomínkou dostál svého významu. Vždyť to byli naši dědové a pradědové, kteří bojovali a padli daleko od svého domova, od svých blízkých a rodin.

 Vzpomínku také doplnila v kostele i mše svatá za padlé, která se sloužila na státní svátek 28. října.

 Pavel Kabela a Jiří Janda