Obecní kronika – rok 1914

Kroniky bývají autentickým dokladem života a dění v obcích. Dokumentují nejen události s přímým vztahem k místu kde vznikly, ale vypovídají také mnohé o autorovi. První kronikářem v Boleradicích byl Jan Stehlík z č.p. 47 jenž vedl kroniky až do r. 1937. Všechny kroniky Boleradic jsou uloženy v Okresním archivu v Mikulově. Jsou tam jak školní tak obecní a bývají k nahlédnutí při nejrůznějších příležitostech. Teď právě se jedna takové naskytla: výstava k 90. výročí založení Československa a ukončení I. sv. války. Kroniky, jak školní tak i obecní, budou vystaveny spolu s ostatními dokumenty, zápisky, časopisy, fotografiemi, plakáty a archiváliemi ve školní tělocvičně.  

Část první kroniky, kterou psal právě jan Stehlík si můžete prohlédnout i zde v galerii.