Vídeňané zahráli detektivku

Vlastenecká omladina navázala s boleradickými ochotnky pětiletou divadelní spolupráci

Boleradice/ České divadlo ve Vídni s názvem Vlastenecká omladina si jako místo derniéry své inscenace Past na myši v režii Aleny Tobrmanové vybralo boleradické divadlo. A ne náhodou. Mělo k tomu hned dva důvody. Tím prvním důvodem bylo hostování člena boleradického souboru. Zbyňka Hádera v titulní úloze detektiva Trottera. Tuto úlohu Háder ztvárnil i v nedávné boleradické inscenaci a od letošního dubna j i hrál jako host i ve Vídni. „Byla to pro mne velice krásná práce a cenná zkušenost. Našel jsem ve Vídni partu skvělých lidí, kteří mají rádi divadlo a se kterými jsem si výborně rozuměl. Jsem proto rád, že tímto představením naše vzájemné kontakty nekončí a budeme i nadále spolupracovat," řekl po představení Zbyněk Háder. „Asi nejvíce na mne zapůsobil fakt, že uprostřed německy mluvící Vídně se najde skupina lidí, kteří se tu s menšími či většími obtížemi pokouší udržet českou řeč a kulturu," dodal ochotník.
Druhým důvodem, který zavedl vídeňské divadelníky do B®leradic, bylo zahájení vzájemné spolupráce obou divadelních souborů. Pětiletý projekt zahrnuje sérii výměnných představení, ale také semináře a vzájemnou pomoc při realizaci divadelních projektů.
„Moc se nám v Boleradicích líbilo a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Snaha je na obou stranách a myslím si, že jsme si padli do oka," řekla vedoucí vídeňského divadla Anna Vaďurová, která si také velmi pochvalovala úroveň boleradických diváků.
„Moc se mi i líbilo, že se tady diváci pěkně oblékli a šli do divadla tak, jak já si myslím, že se má do divadla chodit," vysvětlila. Vídeňské herce také uchvátila budova boleradického divadla. „Máte tady krásné zázemí pro divadelníky. Je to kuriozita, že v tak malé vesničce existuje kamenné divadlo. U uás v Rakousku nevim, že by existoval podobný případ. Tam hrají ochotníci v místech podobných jako jsou tady kulturní domy," připomněla Anna Vadůrová.
Pokračováním společného projektu obou divadel bude vystoupení boleradického souboru ve Vídni, kde 13. prosince uvedou svou úspěšnou inscenaci Noc pastýřů.

Nový život 23.10.2008