Radar – ano či ne?

Na sloupu ve Vrchní ulici byl 6. října instalován radar. Je vybaven záznamovou jednotkou a umožňuje statisticky vyhodnocovat zaznamenané rychlosti aut včetně odeslání do počitače a dálší zpracování. Do obce byl zapůjčen na zkušební dobu jeden měsíc a pokud se osvědčí – řidiči sníží rychlost – bude instalován trvale a případně bude přemisťován na jiné vjezdy do obce.

V diskusi níže máte možnost vyjádřit svůj názor na bezpečnost silničního provozu, případně odpovědět na anketní otázku vlevo

jj