Jízdní řády IDS

V pátek 3.10.2008 byly na webu www.idsjmk.cz aktualizovány všechny jízdní řády 5.etapy IDS JMK na základě připomínek, které vzešly při zářijových jednáních se starosty dotčených obcí.

Pokud máte ještě nějaké připomínky k těmto jízdním řádům, tak je prosím co nejdříve zašlete na e-mail info@kordis-jmk.cz nebo obec@boleradice.cz . Termín posledních připomínek pro jízdní řády, které začnou platit 14. prosince.2008 je 14.říjen 2008. Připomínky, které dojdou po tomto termínu budou brány na vědomí, ale objeví se až v jízdních řádech připravovaných v příštím roce.

(jan)