Karlštejn jako na dlani

Další snímky  od Libora Stehlíka. Trasa nedělního výletu vedla přes celou republiku nad  jeden z nejvýznamějších dominant české historie hrad Karlštejn.