Ministr kultury Václav Jehlička navštívil Boleradice

JAROSLAV SVACH
BOLERADICE – „Je potřeba hovořit s lidmi a vidět na vlastní oči, jak je postaráno o kulturu v různých regionech naší vlasti," říká ministr kultury Václav Jehlička. Proto často vyjizdí do terénu a v pátek 19. září v poledne navštívil i náš region, konkrétně Boleradice.
Na boleradické radnici ho očekával starosta Jan Koráb, místostarosta Libor Stehlík, další představitelé obce a zástupci médií. Ministr přijel i s radní JMK JUDr. Marií Cackovou později, poněvadž se zdrželi na jednání v Brně.
Po přivítání a nezbytném přípitku se všichni zúčastnění přesunuli du místního divadla, jediného venkovského kamenného divadla v kraji. Divadlem provedl ministra předseda divadelního spolku Paedr. Stanislav Svoboda a spulečně se starostou informovali o jeho náplni. Např. že je divadlo kromě divadelních prázdnin plně využíváno nejen ochotníky, ale i dalšími kulturními aktivitami různého zaměření. V besedě, která následovala, seznámil starosta Boleradic ministra s životem v obci, pohovořil o kráse svého regionu, který svými vinohrady a zvlněnou krajinou připomíná Toskánsko, pochlubil se 12 aktivními spolky, vybudovaným novým víceúčelovým hřištěm, informoval o tom, že obec dává 5% z rozpočtu na kulturu a o úspěších boleradického divadla.
Ministr na sebe prozradil, že je původem starostou Telče, kde působil tři volební období a že už když přijížděl k Boleradicím, poznal podle vzhledu, že je zde dobré vedení a že je o obec duhře postaráno. Pak odpovídal na otázky zúčastněných. Na otázku, jak je těžké rozdělovat peníze na kulturu, udpověděl, že velmi, ale že se snaží dodat peníze tam, kde je jich nejvíce potřeba, a to také do regionů a nejenom do Prahy. Zdůraznil, že především podporuje ty spolky, které jsou aktivní a jsou za nimi vidět výsledky. Připomněl také, že je potřeba si uvědomit, že předpokládaný dluh za minulá období v péči o památky je 60 miliard korun a to je největší oříšek. Hovořil o tom, že turistika a kultura jsou dvě spojené nádoby a vzpomněl, že již ministr Pavel Tigrid poukazoval na to, jaký má kultura ekonomický význam. Říkaval: „Památky jsou naše moře"
Pochválil bohatou spolkovou činnost v obci a zdůraznil, že globální kultura je nezajímavá, žc bez tradic je národ bezprizorní. Informoval o československém projektu Mikulčice-Kopčany, který bude nominován na zápis do UNESCO, a byl by hovořil ještě o mnoha dalších zajímavých záležitostech v kultuře, ale času bylo málo.

Moravský Jih 23.9.2008