A belo veselo….Gde? No přeci na boleradským vinobraní.

A přišli tam všeci: vobecní policajt, hotaři, pudmistr, fiškál a velevzácná návštěva Jana Adama z Vickova se ctěnó choťó Mariannó z Bubna.
Nastala vynimečná chvíla, při keré pudmistr a ctěné vébor slavnostně zarazili horo podli horenskýho práva. Veškeré lid bel seznámené s artikulema městečka Polehradice, podli kerých se odsuzuje každé gdo do vinohrado donde a bode casnovat hrozne dřív než bodó zralý a pan pudmistr řeknó. Abe to belo všem jasný, tak to vehlásil a vebubnoval vobecní policajt Štrajcpán

Hotaři majó poctivě hlídat a chránit úrodo před každém škůdníkem a zludějem. A meslíme, že se teho zhostile podli svýho nélepšího svědomí. Chytile hned dva zluděje, keří škodile na úrodě. Slavné vébor je řádně odsódil podli horenskýho práva. Ja. Došli zavřít do harešta! 

Vinaři take požádale ctěné vébor a velevzácnó návštěvo vo to, abe se všecke te bóde vokolová pomenovale Tihelňa na všecke čase. To aji Adam z Vickova učinil a předal jim do ruk vo tem nařízení.

Navečír Adam z Vickova horo votevřel a mohla začat slavnosť vinobraní. Vehrávale mozekanti na cimbál a přijel aji zazpívat mužácké sóbor z Bořetic. Potem sa pilo a hodovalo až do noci ve všeckéch votevřenéch bódách vokolo. Nekeří došli dom aji až druhé deň ráno. Némíň se ví vo policajtovi Štrajcpánovi a ponocným Hrózkovi. Kdebe ste je našle déte nám vědět. Take Terka šla rovnó do kostela až na hrubó.

Tak sme to sepsale a tak to belo a né ináč. A gdo chce vo tém vědět něco víc mosí dojit zasik až narok.

Take se podivéte na Artikule horenskýho práva. Bez nich rači do vinohradu ani nechoďte.