Pouť do Žarošic

Na sobotu 13. září připadla Zlatá sobota v Žarošicích. Té se každoročně zúčastní i několik poutníků z Boleradic, které letos neodradilo ani chladné počasí. Věříme, že ti, kteří si na tuto radost, ale i oběť udělali čas, toho nelitují. Orel jednota Boleradice, jako pořadatel zájezdu na pouť, touto cestou děkuje
všem zúčastněným, kteří přispěli v doprovodu naší krásné sochy Panny Marie k oslavě tohoto svátku.
Jiří Machač
Emailem přišlo také několik fotek ze sobotní poutě do Žarošic. Jsou uspořádány do galerie. Podívejte se na ně.