Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009

V pondělí 1.9.2008 se před budovou školy sešli žáci školy se svými učiteli, aby zahájili nový školní rok. V proslovu paní ředitelka Mgr. Milena Plocková představila všem přítomným prvńáčky a kolektiv zaměstnanců školy. Pozvala  žáky do připravených tříd. Pan starosta nám všem popřál, aby se nám v naší Tvořivé škole moc líbilo a předal míče od sponzorů. Moc jim za ně děkujeme a věříme, že pomohou účelně využít volný čas žáků boleradické školy. Miroslava Vavriková

Podívejte se na další zprávy ze školy v menu Škola