Policie na radnici

Rada obce pozvala na své jednání 4.srpna zástupce Obvodního oddělení Policie ČR npor. Jiřího Otáhala a podpor. Švece. Obě strany se vzájemně informovali o situaci v Boleradicích. Na jednání přislíbil vedoucí oddělení npor. Jiří Otáhal předložit zprávu o bezpečnostní situaci na území Hustopečska. Nyní máte možnost se s ní seznámit i prostřednictvím těchto stránek. Dovolím si vytknou z ní zejména poslední odstavec, kde se mimo jiné uvádí:

… důležitou věcí je i to, že pokud jsme svědky jakéhokoliv protiprávního jednání, neměli bychom být k těmto skutečnostem lhostejní, neměli bychom si říct nás se to netýká, protože se sami v brzké době můžeme stát jeho obětí.

Není to vždy jednoduché ale je to ta nejúčinnějčí metoda, jak protiprávnímu jednání některých jednotlivců předcházet.

Jiří Janda

Související odkazy:

Zpráva o bezpečnostní situaci na území Hustopečska 13.srpna 2008

Dopravní policie v Boleradicích 11. června 2007