Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/79541/virtual) in /data/web/virtuals/79541/virtual/www/wp-includes/blocks.php on line 532
Oznámení pro vinaře – Boleradice

Oznámení pro vinaře

Vážení občané, vinaři !

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, registr vinic upozorňuje všechny pěstitele révy vinné a producenty vína na administrativní povinnost vyplývající z vinařského zákona – zaslat ústavu každoročně prohlášení o sklizni, produkci a zásobách. Nyní, po ukončení vinařského roku 2007, je aktuální Prohlášení o zásobách.

Toto prohlášení podává každý pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a větší pěstuje hrozny, které dále zpracovává byť jen pro potřebu vlastní nebo potřebu své rodiny a dále pak každý, kdo uvádí víno do oběhu. Producent i obchodník zde uvádí stav zásob vína a ostatních vyjmenovaných produktů k 31.červenci. Všem těmto výrobcům vína doporučujeme zkontrolovat, zda při zahájení výroby vína nahlásili tuto skutečnost registru vinic.

Prohlášení o zahájení/přerušení/ukončení výroby produktů – stručněji Prohlášení o výrobě – oznamuje výrobce nejpozději v den, kdy poprvé začíná zpracovávat hrozny. ÚKZÚZ umožňuje toto oznámit v současné době i zpětně a splnit si tak svou povinnost. K tomu slouží tiskopis – příloha č.17 k vyhlášce 323/2004 Sb. který je umístěn na internet. stránkách. Jedná se Jednorázové ohlášení, které se neoznamuje každoročně.

Platné tiskopisy spolu s pokyny k jejich vyplnění jsou k dispozici na obecních úřadech, popř. přímo v sídle ÚKZÚZu ve Znojmě-Oblekovicích.

Bližší informace lze získat na internetových stránkách na adrese: www.ukzuz.cz, popř na tel.číslech ústavu 515 304 119

Včasné odevzdání řádně vyplněných tiskopisů je z důvodu splnění zákonné povinnosti ve vlastním zájmu každého pěstitele révy vinné a producenta vína a je jednou z podmínek pro přiznání dotací a podpor poskytovaných vinařům Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Za spolupráci děkují pracovníci registru vinic

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor trvalých kultur – oddělení registru vinic
Znojmo – Oblekovice