DIVADLO, NAŠE LÁSKA

V roce 2007 uplynulo již 110 let od doby, kdy se v Boleradicích začalo hrát ochotnické divadlo. Není proto až tolik překvapivé, že se loni představitelé tohoto městysu rozhodli o působení divadelního spolku, který patří k předním ochotnickým souborům v České republice, vydat publikaci nazvanou Divadlo, naše láska. Stalo se tak tím spíše, že boleradičtí ochotníci zapustili v obci hluboké kořeny, podnítili bohatou tradici a těší se velké popularitě a podpoře spoluobčanů. Za 110 let své existence ostatně prošli zajímavým vývojem, který roku 1997 završilo založení Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice.
Zmíněná publikace čerpá především ze vzpomínek pamětníků a také z archivních materiálů, které tvoří z velké části programy k jednotlivým hrám. Díky přehledně seřazeným kapitolám se čtenář v knize velmi dobře orientuje, dozví se kompletní informace o historii spolku, pohostinských představeních, dětském a loutkovém divadle. Práce obsahuje též krátká připomenutí všech uváděných inscenací s vyjmenováním dlouhé řady úspěchů, jichž se hry v podání boleradických ochotníků setkaly. Přečteme si tak, že největší ohlas zaznamenaly především inscenace Lucerna, Naši furianti, Ženský boj, Nlkola Šuhaj, Šavle a píseň či Rok navsi, se kterou najedné ze soutěžních přehlídek Jiráskův Hronov získali i cenu Zlatý Alois.
Jak už bylo naznačeno, ochotnické divadlo v Boleradicích velkou měrou obohacovalo a stále obohacuje kulturní i společenský život v obci a jeho aktivity se u diváků těší dlouhodobému zájmu. Rovněž o těchto faktech kniha vypovídá a zmiňuje i skutečnost, že Divadelní spolek pořádá od roku 1995 každoročně Divadelní bál a ještě dříve, od roku 1991, setkání ochotnických souborů s názvem Divadelní sešlost. Opomenuto nemůže být ani to, že Boleradičtí hostovali se svými hrami i v zahraničí – ve Švédsku, Anglii, Rakousku a ve Spojených státech amerických – a jejich představení měla též zde zasloužený ohlas, a že v roce 2004 se ochotníkům splnil dávný sen: Premiérou hry Strakonický dudák otevřeli v obci nově zrekonstruované divadlo!

Takřka stopadesátistránková publikace vydaná koncem loňského roku nakladatelstvím Carpe diem je vhodně proložena fotogalerií mapující nejvýznamnější inscenace boleradických divadelníků a v menší míře i snímky plakátů a informačních letáků zvoucích na jejich představení.

Táňa Kovaříková

Malovaný kraj 04 2008