Rekonstrukce potoka Haraska

V lednu 2003 byla zpracována Zemědělskou a vodohospodářskou správou – Oblast povodí Moravy studie rekonstrukce potoku Haraska na území obce Boleradice. Vzhledem k nedostatečné finanční připravenosti akce investorem byla realizována až na podzim roku 2006 jen první etapa od dolního konce k mostu u zastávek autobusu navíc pouze formou údržby. V těchto dnech byly konečně uvolněny finance na dostavbu druhé etapy rekonstrukce od mostu ke hrázi rybníka v celkové délce 1,010 km.  Rekonstrukce začne letos na podzim a v zimě a náklady dosáhnou na částku tři miliony korun.

Původní Technická zpráva z roku 2003 obsahuje popis akce včetně mapy se zakreslením úseku a náčrtů profilu potoka po rekonstrukci.

Články a rozhovory z novin k tématu najdete i v menu Napsali o nás