Plánují vyčištění potoka

BOLERADICE (kor) ~Dlouholetým problémem boleradických občanů je místní potok Haraska. Řešení je však na dohled. Kvůli malému spádu a omezenému průtoku vody postupně zarostl a zaneslo ho bahno. Především v letních měsících se pak mění v nelibě páchnoucí stoku. Správce toku, Zemědělská vodohospodářská správa Břeclav, se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostředků, a tak bylo čištění potoka stále odsouváno. V roce 2003 byla připravena studie obnovy potoka v obci, ale až o tři roky později byla v rámci údržby vyčištěna pouze jeho dolní část. Nejkritičtější horní část zůstává stále neřešena.
V loňském roce se do problému vložila radnice a výsledkem je dobrá zpráva pro místní. Ministerstvo zemědělství uvolní dostatečnou částku na obnovu více než kilometrového úseku potoka. Břehy budou zbaveny náletových dřevin a koryto vyčištěno od mnohaletého nánosu bahna, jehož vrstva dosahuje místy až 80 cm nad původní dno potoka. Haraska je z pohledu místních obyvatel velmi důležitým prvkem z hlediska ochrany obce před přívalovými vodami. Proto radnice doufá, že práce na čištění potoka budou zahájeny co nejdříve.

Břeclavsko 16.7