Boleradičtí občané se konečně dočkají?

BOLERADICE (KOR) – Dlouholetým problémem boleradických občanů je místní potok Haraska, který – díky malému spádu a také omezenému průtoku vody – postupně zarůstal agresivní vegetací a byl zanášen bahnem.
Především v letních měsících se pak mění v nelibě páchnoucí stoku. Správce toku ZVHS Břeclav se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostředků a tak bylo čištění potoka stále odsouváno. V roce 2003 byla připravena studie obnovy potoka protékající obcí a až o tři roky později bylo v rámci údržby provedeno vyčištění pouze dolní části potoka, ale ta nejkritičtější, horní část, zůstává stále neřešena. V loňském roce se do problému intenzívně vložila radnice a výsledkem je dobrá zpráva pro místní občany: z příslušné kapitoly ministerstva zemědělství bude uvolněna dostatečná částka na obnovu více než 1000 m koryta zmíněného potoka. Břehy budou také zbaveny náletových dřevin a koryto vyčištěno od mnohaletého nánosu bahna, jehož vrstva dosahuje místy až 80 cm nad původní dno potoka. Haraska je z pohledu místních obyvatel velmi důležity’m prvkem z hlediska ochrany obce před přívalovými vodami. Proto radnice doufá, že práce na čištění potoka budou zahájeny co nejdříve.

Moravský Jih 15.7.2008