Přineslih piluje Baladu z hadrů v Boleradicích

 Boleradice – Zajímavý divadelní experiment se po roce vrací na Břeclavsko.

Volné uskupení amatérských herců z celé republiky pod názvem Přineslih, což je zkratka pro Příležitostné sdružení liboherců, se opět na týden zavře v budově boleradického divadla, aby zde během jediného týdne nastudovalo inscenaci Balada z hadrů z pera proslulé dvojice Voskovec a Werich.

„Všichni vybraní herci dostali text s nezbytným vysvětlením koncepce hry,“ řekl režisér Jiří Hlávka z Poděbrad. „Uskutečnilo se i první krátké setkání herců s nastíněním prostorového aranžmá. Jinak si každý svou roli připravuje sám a teprve v tomto týdnu vše spojíme dohromady. Výsledkem by mělo být představení, které, jak doufáme, pobaví diváka v době divadelních prázdnin,“ dodal divadelník, který si v inscenaci zahraje jednu z hlavních rolí.
Přineslih vznikl před čtyřmi lety, kdy se v hlavě brněnského režiséra Františka Klašky zrodil nápad dostat na jedno jeviště herce ze všech předních českých ochotnických souborů. Vznikla inscenace Hadrián z Římsů, která měla premiéru v srpnu 2004 při festivalu Jiráskův Hronov. V říjnu ji pak měli možnost spatřit i diváci v Boleradicích a Hustopečích. Přestože se mělo původně jednat o jednorázový akt, nápad se ujal a experiment pokračoval. Vloni vzniklo představení Komedianti jedou a Balada z hadrů bude již třetí premiérou.
„Nejvíce mě na tom láká možnost setkat se známými lidmi od divadla, se kterými se vídáme jen při přehlídkách, a společně s nimi něco vytvořit. Atmosféra při týdenním soustředění je neopakovatelná,“ svěřila se Iva Kahounová, která je známá jako přední herečka boleradického souboru. Kromě ní se v sobotu devatenáctého července, kdy bude premiéra Balady v boleradickém divadle, objeví na jevišti i další herci z Břeclavska, konkrétně Jiří Merlíček a Zbyněk Háder z Hustopečí a Bořivoj Veselý z Boleradic.

Nový život 10.7.2008