Změny v dopravě budí rozpaky

ZBYNĚK HADER
Hustopeče/ Hlavním tématem zasedání starostů mikroregionu Hustopečsko byl integrovaný dopravní systém. „Koncem roku bude tento systém rozšířen na většinu obcí Hustopečska," sdělil tajemník mikroregionu Tomáš Lengál. „Největší změna bude v tom, že budou vytyčeny přestupové uzly. Člověk, který byl dříve zvyklý na přímý spoj například do Brna, si bude nyní muset přestoupit," uvedl. Starostové jednotlivých obcí přistupují k novému systému různě. „Integrovaný dopravní systém je věc, která je ještě hodně k diskusi," řekl například starosta Hustopečí Luboš Kuchynka. „Jihomoravský kraj považuje tuto změnu za nutnou, nicméně my jsme měli celou řadu připomínek. Týkaly se hlavně příjezdu a odjezdu ze zaměstnání a nepopulární přestupování v Zidlochovicích. Kraj naše připomínky nyní zapracová, vznikají nové jízdní řády a druhé kolo připomínkování bude v září," pokračoval.
Podobně negativně na první variantu jízdních řádů reagoval i starosta Boleradic Jan Koráb. „Pro spoustu našich občanů, kteří jezdí do zaměstnání, to bude znamenat zásadní změnu jejich cestovních návyků. A to ne vždy pozitivní. Rada obce proto vyslovila zásadní nesouhlas s rušením některých spojů do Brna a pověřila mě dalším jednáním," prozradil Koráb.
Naopak spokojenost s novým systém dopravy vládne v Kloboukách. ,Počet autobusů dojíždějících a odjíždějících z Klobouk se zvýšil, takže to je pro občany pozitivum. Problémy jsou ale s nástupišti a samozřejmě i s kvalitou silnic," prohlásil starosta Klobouk Zdeněk Bobek.

Nový život 3.7.2008