Starostové nejsou spokojeni s dopravním systémem

HUSTOPEČE (had) – Starostové Mikroregionu Hustopečsko rokovali o integrovaném dopravní systém (IDS), který se týká všech obcí mikroregionu. Mnozí z nich nejsou s dopravní obslužností svých obcí spokojeni.
„Koncem roku bude tento systém rozšířen na většinu obcí Hustopečska. To znamená pro všechny změnu jejich zkušeností s dopravou do zaměstnání, za kulturou, apod. Největší změna bude v tom, že budou vytyčeny přestupové uzly. Člověk, který byl dříve zvyklý na přímý spoj např. do Brna, si bude nyní muset přestoupit," sdělil tajemník mikroregionu Tomáš Lengál.
Starostové jednotlivých obcí přistupují k tomuto novému systému různě podle toho, jak moc nový systém ovlivní jejich obyvatele. „IDS je věc, která je ještě hodně k diskusi a to nejen z pohledu Hustopečí, ale i jiných obcí. Jihomoravský kraj považuje tuto změnu v dopravním systému za nutnou, nicméně my jsme měli celou řadu připomínek, které jsme předali zpracovateli projektu. Týkalo se to hlavně příjezdu a odjezdu ze zaměstnání a nepopulárnímu přestupování v Židlochovicích. Kraj naše připomínky nyní zapracovává, vznikají nové jízdní řády a druhé kolo připomínkování bude v září," mínil starosta Hustopečí Luboš Kuchynka.
Podobně negativně na první variantu jízdních řádů reagoval i starosta Boleradic Jan Koráb: „Pro spoustu našich občanů, kteří cestují do zaměstnání, to bude znamenat zásadní změnu cestovních návyků. A to ne vždy pozitivní. Rada obce proto vyslovila zásadní nesouhlas s rušením některých spojů do Brna a pověřila mě dalším jednáním," prozradil nám Jan Koráb. Naopak spokojenost s novým systém dopravy vládne v nedalekých Kloboukách. „Počet autobusů dojíždějících a odjíždějících z Klobouk se zvýšil, takže to je pro občany Klobouk pozitivum. Problémy jsou ale s nástupišti á samozřejmě i s kvalitou silnic," prohlásil starosta Zdeněk Bobek.

Břeclavsko 2.7.2008