Jánské hody

Hodové veselí začalo tradičně stavěním máje. Byla postavena hned napoprvé bez problémů s počasím. Tak ať stárkům přeje i nadále a sobota s nedělí se taky vydaří!

Poděkování  patří všem, kteří pomohli stárkům se stavěním máje.