Stanování školní družiny

Stanování školní družiny

Ve středu 18.června 2008 nešly všechny děti z družiny domů, protože jsme si naplánovali další z našich oblíbených aktivit. Děvčata z Klubu 13 Gabriela Praxová, Sabina Straková a Lidka Klimešová pro nás nachystaly opravdu pěknou cestu za pokladem. Prošli jsme Paseky křížem krážem, plnili úkoly, ochutnali třešně a nakonec našli i poklad.
Po návratu do školy nás čekalo vaření guláše v kotlících. Přišli nám pomoci i rodiče, každá skupinka se vypořádala s vařením po svém způsobu a v podvečer nastalo vzájemné ochutnávání. Pomoc rodičů jsme uvítali i při stavění nových stanů, první noc v nich byla kouzelná. Na procházce nočními Boleradicemi nás u kapličky vítal měsíc v úplňku. Po desáté hodině večerní jsme ulehaly do spacáků, byli jsme plni dojmů a na školní přírodní zahradě to bylo jako v úle.Ráno po snídani se nám moc do vyučování nechtělo, učitelé nám únavu tolerovali a hráli s námi hry a zpívali písničky.