Dopravní policie v Boleradicích

Ve středu 11. června pozvala Rada obce na společné jednání o dopravní situaci v obci vedoucího oddělení Dopravního inspektorátu v Břeclavi npor. Ing. Jiřího Macha a por. Bc. Ladislava Hemzu. Hlavním tématem bylo vzájemné informování se o pohledu na danou problematiku a hledání řešení vedoucího ke zlepšení bezpečnosti v ulicích Boleradic.

Obě strany nejprve přednesly svá stanoviska. Pohled radních se dá shrnout takto: dopravní policie je v Boleradicích málo vidět, kontrola dodržování rychlosti je nedostačující. Stanovisko zástupců Dopravní policie zní: Boleradice z pohledu statistik nehodovosti je relativně bezpečná obec, policie nemůže permanentně hlídat dodržování předpisů na všech místech okresu.

Obě strany nakonec dospěly ke kompromisu: Policie bude provádět namátkové kontroly tak, aby byly průměrně 2x do měsíce v roce, městys bude usilovat o zajištění financování technických prostředků ke zpomalení rychlosti při vjezdech do obce.

O situaci v dopravě probíhalo jednání i na poslední schůzce starostů Mikroregionu Hustopečsko 27. května. Město Hustopeče předložilo všem obcím nabídku k zajištění měření rychlosti strážníky městské policie. Bohužel není bezplatná proto bude nutné ještě pokračovat v jednání o přijatelnějších podmínkách.

K tématu jsou v přílohách statistika nehodovosti v letech a přehled nehod  na okrese Břeclav.