E-box – novinka v třídění odpadu

Každá domácnost vyprodukuje ročně několik kusů „elektronického smetí“. Dosud jsme neměli možnost třídění tohoto druhu odpadu a ten končil většinou na smetišti. Po jednání s firmou ASEKOL už došlo ke změně. Počátkem června byl umístěn do zádveří Radnice malý zelený kontejner na vysloužilou drobnou elektroniku a elektrická zařízení. Tato elektronika obsahuje mnoho cenných surovin, které po recyklaci opět najdou své využití. Firma ASEKOL se zavázala pravidelně svážet tento cenný odpad.

Do kontejneru patří například:
• Dálkové ovladače
• Kalkulačky
• Malá přenosná radia a walkmany
• Telefonní přístroje

Do kontejneru nepatří:
• Baterie
• akumulátory
• zářivky

Další podrobnosti na www.asekol.cz

Novinkou je i umístění dalších dvou kontejnerů na sklo vedle již stávajících u prodejny Jednoty. Tyto bývaly vždy nejdříve naplněny proto svozová firma na žádost ÚM zde umístila další dva, tak aby byla zajištěna plynulost svozu.