Permakulturní Jarmark

Na školní zahradě se konal jarmark. Ne obyčejný ale Permakulturní jarmark. Pořádalo jej sdružení "Permakultura (CS)". Pro ty, kteří chtějí vědět více jsem se dotázal předsedkyně sdružení Dany Kellnerové: "Je to česko-slovenské sdružení, které napomáhá rozvoji permanentní kultury. U nás a na Slovensku vzniklo v roce 1996. Hlavní myšlenkou je tvorba trvale udržitelných lidských sídel. A odtud je i název: permanentní kultura."
Sdružení se schází každoročně s celou členskou základnou na nejrůznějších místech a jejich poslední volba padla právě na Boleradice. "Volí se nová rada, rekapituluje se činnost za uplynulé období a plánujeme co dále v propagaci permakultury. Součástí každé konvergence, jak říkáme tomuto valnému shromáždění členů, je i pořádání doprovodných akcí a tou je dnešní Jarmark, za jehož uspořádání patří velké poděkování paní učitelce Mirce Vavrikové," pokračovala paní předsedkyně. Na programu Jarmarku byly přednášky Biopotraviny do každé rodiny a Zdravá zahrada, prodej bioproduktů, děti si mohly vyzkoušet výrobu předmětů z přírodních materiálů, ve třídách byly výstavy fotografií z akcí pořádaných v Boleradicích se zaměřením na permakulturu.

Permakulturu objevil, definoval, nazval a do světa uvedl Bill Mollison spolu s Davidem Holmgrenem v Austrálii před asi 30 lety. Vznikla jako reakce na zhoršující se životní prostředí. Mollison si uvědomoval rozdíl mezi přirozenými ekosystémy a lidskou společností, která vykazovala známky trvalé neudržitelnosti. Přírodní systémy však neustále přežívaly a vyvíjely se. Mollison vypozoroval, že se řídí určitými zákony a ty se dají aplikovat i na lidskou společnost. Přišel tedy s pozitivním řešením jak začít situaci měnit na trvale udržitelnou právě pomocí aplikace přírodních zákonů do lidské společnosti. Ve stejnou dobu na mnoha místech světa si i další jedinci uvědomovali vážnost situace a začali sami vytvářet podobné závěry a později se přidali k permakultuře.

Podívejte se na fotogalerii z Jarmarku.