Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje

Brno, 4. 6. 2008 – Hejtman Stanislav Juránek, představil unikátní projekt „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“. Projekt je založen na novém způsobu informování občanů v krizových situacích pomocí moderního a dnes široce rozšířeného komunikačního kanálu – rozesílání SMS na mobilní telefony. Do projektu, který svým rozsahem nemá obdoby jak v České republice, tak ani v Evropských zemích, jsou zapojeny všechny obce Jihomoravského kraje. Cílem projektu je především zvýšení odolnosti území, zlepšení informovanosti obyvatelstva, rychlejší a pružnější spolupráce složek IZS a informačních toků mezi nimi. Informační systém pro krizové řízení, který je součástí projektu, propojuje online všechny subjekty zapojené do krizového řízení kraje (všechny nemocnice, včetně FN Bohunice a FN u Sv. Anny, Povodí Moravy, Krajské hygienické stanice, Jihomoravské plynárenské a dalších).

Informace jsou prostřednictvím SMS nebo informačního systému podávány jak krizovým štábům, tak zaregistrovaným občanům. „Každý občan, který se zapojí do systému odesláním SMS si zajistí bezplatný a včasný příjem informací od zástupců své obce. Bude tak doslova z první ruky informován jak o běžných záležitostech života obce, tak o případných krizových situacích nebo mimořádných událostech,“ řekl na tiskové konferenci při představování projektu Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje. „Myslím, že díky charakteru a obsahu těchto SMSek bychom jen stěží hledali příhodnější pojmenování, než SOSky. Jsem si jist, že toto pojmenování se mezi občany uchytí stejně rychle, jako tomu bylo v nedávné minulosti v případě dárcovských DMSek. “Registrace do systému i následný příjem SMS je pro občany zcela zdarma. Jedinou investicí je přihlašovací, respektive odhlašovací SMS, jejíž cena je 3 Kč včetně DPH. Minimální náklady na provoz systému mají i samotné obce. „Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje a díky sponzorům a partnerům projektu bylo pro rok 2008 financování projektu upraveno tak, že všechny obce a města v kraji budou mít s výjimkou odeslaných SMS zpráv všechny ostatní náklady hrazeny z prostředků kraje a partnerů projektu,“ informoval novináře hejtman Juránek.

Přihlášení do systému je snadné, stačí odeslat SMS v předepsaném tvaru na určené číslo. V zápětí obdrží občan zpětnou potvrzovací SMS a tím je přihlášen k odběru informací, varování a vyrozumění. Podrobné informace o projektu a návod na registraci jsou v přehledné formě k dispozici na internetové adrese www.krizoveinfo.cz