Dobrovolníci vyčistili plochu bývalého hradu

BOLERADICE (JaH) – Základní organizace Techsport Boleradice v r. 2002 vybudovala naučnou stezku v okolí obce, jejíž trasa vede z části nad vesnicí, kde stával středověký hrad. Toto místo postranní hradní plochy však v posledních letech zarostlo dřevinami a trním tak, že dalo hodně námahy proklestit alespoň úzký pruh pro plánovanou trasu. Zbavovat se nežádoucích porostů bylo náročným dílem vzhledem k jejich velké ploše.
Na počátku letošního roku se však podařilo dokončit vyčišťovací dílo, a tak se celá plocha změnila k nepoznání. Návštěvníky udivuje svou mohutností i půvabem. A co je hlavní – vzácné a chráněné rostliny, které se v této lokalitě vyskytují, budou mít příznivější podmínky k růstu. Do péče je vezmou i ochránci přírody, a tak celý areál ukáže svoji historickou jedinečnost i botanickou zajímavost.
Vedení Techsportu bude dál pečovat o prostor bývalého hradu a naučnou stezku. V současné době na ní byly vyměněny tři informační panely, které poničili vandalové a druhou část stezky, která vede přes vesnici a její okolí, opatřují směrovkami, které usnadní orientaci návštěvníků čtyřkilometrové trasy s 25 informačními panely, ukazujícími zajímavosti a půvaby Boleradic a okolní krajiny.

Břeclavsko 29.5.2008