VEGETAČNÍ STŘECHA – Na školní přírodní zahradě v MŠ a ZŠ Boleradice

Mirka Vavriková

Obec Boleradice leží v údolí potoka Harasky, mezi městečky Klobouky u Brna a Hustopeče, v regionu hanáckého Slovácka. Nadmořská výška obce je 206 m, v okolí jsou převážně zemědělské půdy a listnaté lesy s několika druhy chráněných rostlin a hmyzu. Poloha obce předurčila v minulosti obyvatelům zemědělství jako hlavní zdroj obživy a i dnes je obvyklé, žé si lidé zpestřují jídelníček pěstováním vlastní zeleniny, ovoce a vinné révy. V obci je jedna škola, do které docházejí děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. K budově patří pozemek, který byl do roku 1999 využíván bez jakékoliv koncepce. Vlastně zde hospodařil každý pedagog po svém a systém záhonků s jednou kulturou nevyhovoval ani vyučujícím ani žákům.

Na podzim roků 2000 jsme se dostali k myšlence permakultury. Napsali jsme náš první projekt, který vycházel z myšlenky vybudování zahrady jako učebny přírodopisu. Mají v ní růst různé druhy rostlin. zeleniny a ovocných keřů, které mohou děti bezpečně pěstovat. sledovat jejich vývoi od semínka k plodu, ochutnat Je a naučit se je používat. První požadavek byl zajistit pestrost, několik záhonů se zeleninou; jahodami, bylinami, okrasnými květinami: Museli jsme se naučit mulčovat. skončit s okopáváním, využívat kombinace rostlin k prevenci chorob. Na zahrádce vyrostly 4 kruhové záhony, založili jsme jezírko s vodními rostlinami, v rozich nám pomalu obrůstají altánky popínavými rostlinami. V části dvora se obnovilo dětské hřiště. pískoviště pro školku a získali jsme lavice a stoly pro výuku v přírodě.
V roce 2005 se paní učitelky zúčastnily akce „Toulavý autobus’ kde viděly střechy porostlé vegetací. Dojely velice nadšené, protože už viděly tu naši střechu kůlny se suchomilnými květinkami a sukulenty hotovou.
Snažili jsme se zvelebit místo na pohled, proto jsme se o problematiku zelených střech začali intenzivně zajímat Naši školu navštívila paní Dana Křivánková a seznámila nás s možnostmi úpravy střechy, poradila jak a čím začít. Uvědomovali jsme si, že sukulentní rostliny, zemina, déšt a sníh, mají určitou hmotnost a pozvali jsme si statika, který nám vypočítal, jak musí být střecha upravená. aby byla nejen krásná, ale hlavně bezpečná. V následujícím roce na jaře a o prázdninách jsme za.pomoci dětí a zaměstnanců uklidili okolí kulny. Na podzim probíhala výměna krovů na střeše, zpět nám klempíři položili vlnitý plech takovým způsobem, aby v budoucnu zadržoval vodu pro rostliny. Za pomoci dobrovolníku z řad bývalých žáků jsme položili na plech textilní rouno a rybniční fólii a ještě před prvním sněhem se podařilo střechu naplnit půdou a opravit žlab, do kterého bude odtékat přebytečná voda při dešti a svody ji přivedou až do sudů na vodu. Když skončila zima osadili jsme střechu vegetací – nakoupenými netřesky a rozchodníky, které již tvoří krásné barevné polštáře. Kraje střechy jsme obložili dřevěnými deskami, aby fólie dlouho vydržela. Dnes již víme, že bychom přidali ještě jednu vrstvu a to textilní rouno bychom dali ještě na fólii. .
Když jsme o krásné střeše mluvili a psali ve zpravodaji, místní obyvatelé měli úsměv ná tváři, my jsme už věděli, že to bude krásné. Jednu malou střechu jsme již měli na kontejneru, tato malá zahrádka je vidět z okna šatny mateřské školy.
A co letos?
Plánujeme vytvořit bylinkovou spirálu, hmatovou stezku a ZOO v Boleradicích – vyzdobení nevzhledné zdi obrázky zvířat. V hodinách prvouky, přírodovědy, pracovních činností, v Klubu ochránců přírody a dalších volnočasovy’ch aktivitách využijeme část zahrady na pěstování bylin – zjištění, jak se to dělá. To znamená nejen zasázet, ale také zalévat, hnojit, stříhat, sušit, pěstovat a množit, chránit před škůdci a zimou. Ve spolupráci s rodiči našich žáků a Rodičovským klubem Pastelka – společně v rámci pracovní dílny – použijeme vypěstované byliny na výrobu bylinných olejů, solí, octů a sirupů.
Žáci školy mohou do tvoření proštředí kolem sebe zasáhovaf svými návrhy, připomínkami, ale také pomocí při realizaci.

Klíčová dírka 1/2008