Rekonstrukce návsi – beseda s architektkou

V úterý večer proběhla schůzka občanů a zastupitelů s architektkou ing. Souškovou z Atelieru List. Tématem byla rekonstrukce návsi a přilehlých komunikací. Většina připomínek, které byly vzneseny na besedě nebo předány na Úřadu městyse bude zapracována do projektu. Nejzazší termín k podání posledních návrhů a připomínek je 23. května. Poté bude zpracována dokumentace potřebná k podání žádosti o dotaci. V případě kladného vyřízení žádosti se přikročí k realizaci podle zpracovaného návrhu.

Návrh ve verzi před připomínkováním  – 13.5.2008