Usnesení ze 43. schůze Rady městyse konané dne 5.5. 2008

usnesení