Kalenář akcí

Do menu přibyla další položka: Kalendář akcí Zde bude možné najít soupis všech akcí, které se konají v Boleradicích včetně pozvánek, vložených letáčků apod. Aktualizaci a doplnění si mohou provádět zástupci pořadatelů sami. Jak na to se dovíte po zaslání kontaktu na email internet@boleradice.cz