Výstava dokumentů v Orlovně

V sobotu dopoledne byla zahájena výstava dokumnetů vztahujících se k činnosti Orla v Boleradicích. K vidění byly zažloutlé plakáta, kroniky, orelské časopisy a spousta fotografií. Výstava byla konána při příležitosti otevření hřiště.