Pozvánka na představení IDS Jihomoravského kraje

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje zasáhne od 14. prosince tohoto roku i Boleradice. Změny se zásadně dotknou především cestujících na lince do Brna. Setkání se zástupci firmy KORDIS, která připravuje dopravní řešení naší oblasti zahrnuté do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, se uskuteční v pátek 25. dubna 2008 v 18:00 hod. v sokolovně v Šitbořicích.  Zváni jsou všichni občané obcí, kterých se změny dotýkají. Bližší informace a domluva na odvoz na tel. 603 772 838 nebo na 731 466 320