Studie Regenerace návsi

Beseda s občany o projektu "Regenerace návsi" se po dohodě se zpracovatelem projektové dokumentace bude konat v úterý 13. května v 18 hod v přísálí budovy Úřadu městyse.