Zprávu o stavu školy ve školním roce 2007-2008

Zprávu o stavu školy ve školním roce 2007-2008 a výhledu na příští rok přednesla paní ředitelka Mgr. Milena Plocková na posledním zastupitelstvu. Najdete ji na stránkách školy