Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/79541/virtual) in /data/web/virtuals/79541/virtual/www/wp-includes/blocks.php on line 532
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse konaného dne 10.4.2008 – Boleradice

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse konaného dne 10.4.2008

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání
 
bere na vědomí:
–         zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
–         zprávu o činnosti Rady městyse
–         zprávu Kontrolního výboru
–         zprávu Finančního výboru
–         informace přednesené zástupci ZŠ a MŠ Boleradice a Rady školy
–         informaci o připravované změně jízdních řádů v souvislosti s rozšířením IDS na obce Hustopečska od 14.12.2008
–         informaci o postupu ve věci domu č.p. 81
–         zprávu o probíhajících a připravovaných akcích na rok 2008
 
nesouhlasí:
–         s úhradou neinvestičních nákladů za žáky 1. – 5. ročníku ZŠ, kteří navštěvují školy v jiných obcích
 
schvaluje:
–         program dnešního zasedání
–         změnu a doplnění § 14 Jednacího řádu Zastupitelstva dle předloženého návrhu
–         ověřovatele zápisu: Ing. Jaromíra Sedláčka, p. Jiřího Machače   
–         komisi návrhovou ve složení: p. Libor Stehlík, Ing. Jiří Janda, p. Jiří Křižák
–         přidělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Boleradice za rok 2007           do rezervního fondu
–         rozpočtové opatření č. 1/2008   
–         prodej STL plynovodu v ulici Vrchní a Ke hřišti za nabídnutou kupní cenu
–         odprodání části obecního pozemku p.č. 4018 o výměře 164 m2 firmě Laminum s.r.o. Boleradice za cenu obvyklou
–         odprodání obecního pozemku p.č.st. 159/1 o výměře 290 m2 panu Liborovi Stehlíkovi, Boleradice 107 za cenu obvyklou
–         odprodání  části obecního pozemku p.č. 1965 o výměře 109 m2 firmě Moravia Propag s.r.o. Brno za cenu obvyklou
–         záměr na pronájem bytu č. 6 v bytovém domě č. 325 v Boleradicích s úhradou podílu a spoluúčastí nájemníka
–         záměr na realizaci projektu „Regenerace návsi v Boleradicích“
–         záměr na zajištění zdrojů na financování projektu „Regenerace návsi v Boleradicích“
–         osoby odpovědné za přípravu a realizaci projektu „Regenerace návsi v Boleradicích“ a to Jana Korába – vedoucího projektu a Gabrielu Praxovou – účetní projektu
–         odprodání tří kusů vyřazených kontejnerů z majetku městyse Boleradice Vinařství Šlancar s.r.o. za cenu 15 tis. Kč
 
neschvaluje:
– pověření Výboru kontrolního kontrolou cestovních výkazů Ing. Zajíce za rok 2005, kontrolou zápisů ze zasedání RM a ZM, a kontrolou těžby v lesích v majetku městyse
 
ukládá:
–         starostovi – dohodnout se zřizovateli škol v Kloboukách u Brna a v Hustopečích úpravu smluv v souladu s dnešním usnesením Zastupitelstva ve věci úhrady neinvestičních nákladů za žáky navštěvující školy mimo městys Boleradice
–         starostovi – jednat před podpisem smlouvy s JMP Net s.r.o. Brno o navýšení kupní ceny případně využít možnosti oslovit ÚOHS
–         starostovi – předložit na podzimním zasedání návrh smlouvy o členství ve Sdružení Modré hory a stanovy tohoto sdružení
 
zmocňuje:
–         starostu k podpisu smluv o přidělení dotací z rozpočtu obce spolkům a organizacím
–         starostu k podpisu kupní smlouvy s firmou Laminum s.r.o. Boleradice na odprodej části obecního pozemku p.č. 4018
–         starostu k podpisu kupní smlouvy s Liborem Stehlíkem, Boleradice 107 na odprodej obecního pozemku p.č.st. 159/1
–         starostu k podpisu kupní smlouvy s firmou Moravia Propag, s.r.o. Brno na odprodej části obecního pozemku p.č. 1965
–         starostu k provedení dalších kroků nutných ke vstupu do Sdružení obcí Modré hory
–         starostu k podpisu kupní smlouvy s Vinařstvím Šlancar s.r.o.        
 
 
souhlasí:
–         se záměrem na přistoupení městyse Boleradice ke Sdružení obcí Modré hory k datu 1.1.2009
 
jmenuje:
–         členy přípravné skupiny projektu Modré hory a to: p. Jiřího Křižáka, p. Jiřího Machače, Mgr. Petra Korába a Ing. Vladislava Šlancara
 
stanoví:
–         termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse předběžně na čtvrtek 19.6.2008
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                      ………………………………..
               Libor Stehlík                                                              Jan Koráb
                místostarosta                                                                           starosta