Studie centra obce

Před několika lety byla zpracována studie úprav centra obce. Protože Rada Městyse má v úmyslu přejít od studie k postupné realizaci tohoto rozsáhlého a náročného díla, domníváme se, že by se k úpravám měli mít možnost vyjádřit občané. Proto je výkresová část studie k dispozici i zde na těchto stránkách.  Své připomínky můžete písemně zasílat na adresu obec@boleradice.cz nebo osobně na Úřad městyse starostovi.