Je to neuvěřitelné

Dnes byly k vidění včely a čmelák jak si pochutnávají na nektaru rozkvetlých keřů. Snad to pilným včelkám a čmelákovi vydrží a květy nespálí mráz.