Poplatky v knihovně

Roční čtenářský poplatek čini 50 Kč (na čtenářskou průkazku, která je vystavena pro celou rodinu, budou na ni platit slevy)
Roční poplatek pro dětského čtenáře činí 25 Kč (pokud si nepůjčuje někdo dospělý z rodiny)

Je možné platit čtvrtletně a to ve výši 15 Kč děti 7 Kč
Sankční poplatky za opožděné vrácení knihy (po zaslání upomínky 5 Kč za jednu knihu, po II. upomínce 10 Kč)

Náhrada ztracené knihy ve výši za jakou se dá nakoupit jiná kniha, nebo dnešni prúměrná cena knihy, tj. 190 Kč + 10 Kč manipulační poplatek.

Bude proto lépe knihy vracet včas a neztrácet je!

Internetová studovna je zdarma