Vinařský spolek Boleradice

Tradičně každou neděli o velikonocích pořádáme výstavu vín. K příjemné atmosféře přispívají během dne cimbálová muzika VONICA a Primáš večer pak taneční zábava. Vždy čtrnáct dní před výstavou probíhá degustace za účasti desítek odborníků domácích i přespolních. Hodnocení bílých a červených vín se provádí dvacetibodovým systémem.

Celkové hodnocení  
 1. Vzhled (čirost)  0-2
 2. Barva  0-2
 3. Vůně (buket)  0-4
 4. Chuť a celkový dojem         0-12

Charakteristiky jednotlivých kritérií

1. Vzhled (čirost):    
 opalizující, zlomená usazeniny  0
 slabá, závoj  0-1
 čirá, bez jiskry  1,1-1,7
 jiskra  1,8-2
2. Barva:  
3. Vůně (buket):  
 cizí, vadná, zkažená  0
 slabá, nevýrazná, bez charakteru  0-2
 odpovídající, nikoliv jemná   2,1-3,7
 odpovídající jemná  3,8-4
4. Chuť a celkový dojem:   
 cizí, vadná, zkaženábez chyby čiská avšak neharmonická, prázdná       0-4
 harmonická avšak prázdná  4,1-7
 harmonická, plná, ucelená a charakteristická  7,1-11
 harmonická, výborná a výrazný charakter  11,1-12

Vinařství v Boleradicích, jako vůbec v kraji, má dávnou tradici. Nejstarší zprávy o něm se však dovídáme jen z kusých záznamů majetkového charakteru. První zmínka o vinicích na statku Boleradickém je z r. 1289. Tohoto roku daroval Lev z Polehradic vinici Lipinu klášteru v Zábrdovicích. Další zápisy jsou z doby vlády pánů z Kunštátu. R. 1373 jeden příslušník tohoto rodu zapsal věno v Polehradicích 5 vinohradů s vinným desátkem a jedena půl vinohradu dědičného. Nebývalý rovoj vinařství nastal za pánů z Víckova.