Vinařský spolek Boleradice

Tradičně každou neděli o velikonocích pořádáme výstavu vín. K příjemné atmosféře přispívají během dne cimbálová muzika VONICA a Primáš večer pak taneční zábava. Vždy čtrnáct dní před výstavou probíhá degustace za účasti desítek odborníků domácích i přespolních. Hodnocení bílých a červených vín se provádí dvacetibodovým systémem.

Celkové hodnocení 
 1. Vzhled (čirost) 0-2
 2. Barva 0-2
 3. Vůně (buket) 0-4
 4. Chuť a celkový dojem        0-12

Charakteristiky jednotlivých kritérií

1. Vzhled (čirost):   
 opalizující, zlomená usazeniny 0
 slabá, závoj 0-1
 čirá, bez jiskry 1,1-1,7
 jiskra 1,8-2
2. Barva:  
3. Vůně (buket):  
 cizí, vadná, zkažená 0
 slabá, nevýrazná, bez charakteru 0-2
 odpovídající, nikoliv jemná  2,1-3,7
 odpovídající jemná 3,8-4
4. Chuť a celkový dojem:  
 cizí, vadná, zkaženábez chyby čiská avšak neharmonická, prázdná      0-4
 harmonická avšak prázdná 4,1-7
 harmonická, plná, ucelená a charakteristická 7,1-11
 harmonická, výborná a výrazný charakter 11,1-12

Vinařství v Boleradicích, jako vůbec v kraji, má dávnou tradici. Nejstarší zprávy o něm se však dovídáme jen z kusých záznamů majetkového charakteru. První zmínka o vinicích na statku Boleradickém je z r. 1289. Tohoto roku daroval Lev z Polehradic vinici Lipinu klášteru v Zábrdovicích. Další zápisy jsou z doby vlády pánů z Kunštátu. R. 1373 jeden příslušník tohoto rodu zapsal věno v Polehradicích 5 vinohradů s vinným desátkem a jedena půl vinohradu dědičného. Nebývalý rovoj vinařství nastal za pánů z Víckova.