Pozvání na další besedu s Jiřím Coufalem

beseda se bude konat v knihovně v neděli 24. února v 15. hodin. Tentokrát se podíváme do jihoamerického Ekvádoru. Těšíme se na Vaši účast.