Ze dřeva tří javorů nechají udělat lavičky

BOLERADICE (špo) – V Boleradicích vloni koncem roku zkolaudovali nové orelské hřiště. Jeho výstavba se však neobešla bez problémů.

Důvodem byly tři vzrostlé, asi šedesátileté javory v místě bývalého sběrného místa komunálního odpadu, kde mělo víceúčelové hřiště vzniknout. „Několik starších občanů mělo pocit, že by se stromy daly zachránit a hřiště by se mělo posunout. Spolu s ostatními zainteresovanými – projektantem i investorem jsme to posoudili ze všech stran a dospěli jsme k názoru, že je nevyhnutelné stromy pokácet," vysvětlil boleradický starosta Jan Koráb.

Důsledkem rozhodnutí radnice vyvolalo sepsání petice, kterou podpisem podpořilo na 300 místních obyvatel. „Všechny jsme obeslali a pozvali je na setkání s investorem, tedy Orlem, i zástupci obecního úřadu. Většina přišla, ale emoce byly příliš vypjaté, než aby se fakta uvedla na pravou míru. Ti, kteří se o tom chtěli bavit, byli v menšině. Zajímavé je, že když byla studie zpřístupněna na vývěsce, nikdo si jí ani nevšiml. A to tam visela tak dlouho, dokud nevybledla," vrátil se do léta starosta.

Na základě podnětu od někoho z Boleradic se záležitostí zabývala i Česká inspekce životního prostředí, která však ze strany obce neshledala žádné pochybení. Devátého srpna byly javory pokáceny, ale jejich dřevo nepřijde nazmar. Poslouží jako materiál pro několik laviček. Orli se navíc zavázali, že po obci vysadí několikanásobnou náhradu stromů, které padly za oběť hřišti.

„Myslím, že většina lidí, a přiznám se, že ani já, si tam žádné hřiště neuměla představit. Teď se asi všichni shodneme, že je to posun k lepšímu. Nemůžeme pořád jen nadávat na mládež, že bere drogy a potlouká se od ničeho k ničemu, aniž bychom jí vytvořili podmínky ke konkrétní činnosti. Teď tu mají polyfunkční hřiště na tenis, volejbal a nohejbal a další, které na jaře začne sloužit svému účelu. A to nejen pro členy Orla, ale i pro širokou veřejnost včetně místních školáků," uvedl Koráb.

Týdeník Břeclavsko 9.1.2008