Dopravní výchova na škole

 

 

V měsíci dubnu proběhly u našich starších žáků, v rámci tělesné a dopravní výchovy, jízdy zručnosti na kole. Je to ovládání kola při překonávání ruzných „překážek“ = simulace jízdy na kole v silničním či terénním provozu a ztížených podmínkách. Vše se odehrálo a zkoušelo na prostranstvích před školou. V průběhu školního roku probíhá teoretická i praktická část. V letních měsících je na stadionu zřízeno dopravní hřiště s křižovatkami. Výuku zabezpečuje Autoškola Lednice. Dnes jsme se zúčastnili okrskového kola ve Velkých Pavlovicích . Odtud si naše družstvo ve složení Magda Straková, Katka Zimolková, Franta Němec a Patrik Kocmánek přivezlo pěkné 4. místo.