Výzva dle § 65 odst. 3 zák.č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí. Informace pro veřejnost

Typ dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Číslo jednací: 197/2014, 493/2015 Datum vyvěšení: 28.03.2014 Datum sejmutí oznámení: 31.12.2023 Boleradice U575_Informace pro verejnost U576_CJ - UZSVM_BBV_2939_2014-BBVM U578_Vyzva
Více