Z válečného deníku Františka Otýpky

Před sto lety výstřely v Sarajevu na následníka habsburského trůnu Ferdinanda spustily události, které se hluboce a mnohde tragicky vryly do životů obyčejných lidí celé Evropy. Před sto lety také mobilizací, válečnými útrapami, zajetím a nekonečnou cestou přes Sibiř začala cesta Františka Otýpky, rodáka z Polehradic. František Otýpka se narodil se v roce 1...
More

Vzpomínky Zdeňka Nového

Všichni jsme rádi když se hody vydaří, když jsou veselé, a když mají lidi radost. Bez máje, bez dobré nálady, bez stárků, muziky, bez kolotočů a bez dobrých lidí o čem by ty hody jinak byly. Krátce po hodech jsme vyzpovídali člověka, který dlouhá léta k hodům neodmyslitelně patří stejně jako jeho kolotoče, střelnice a nejrůznější atrakce,  pana Zdeňka Nov...
More

Jak ulice Pekelná ke svému názvu přišla

Je tomu více jak padesát let, celá vesnice vypadala úplně jinak, jiný byl i konec vesnice směrem na Diváky. Současná budova známá jako sušárna nebyla, ale stávala v tomto prostoru cihelna. Kolem cesty byly sušárny na cihly. Současný domek hned vedle nynější sušárny (pana Chromého) je postaven na prostoru tří domků: obecní pastouška kde b...
More

Počátky organizovaného včelařství na Kloboucku.

Včelařství není jen uspokojování zálib jednotlivců, ale vždy mělo a dosud i má nesmírný význam pro celou společnost. V minulosti byla jeho prvořadá důležitost v produkci medu, neboť ten byl jediným sladidlem, dále sloužil k výrobě medoviny, oblíbenému alkoholickému nápoji a rovněž nacházel značné uplatnění v tehdejším lékařství. Včelího vosku, se hojně používalo zejména při svícení. Z těchto důvodů včelařství bylo tedy výnosnou činnosti. V současnosti tyto produkce jsou již druhořadé a to pře...
More

Vzpomínky na mládí 1920

Tehdejší život nelze s dnešním ani srovnávat. Když mě bylo rok a půl zemřel mi můj otec, rok a půl jsme žili s mladou maminkou sami. Jistě to lehké při i malém hospodářství nebylo lehké. Svého otce jsem vlastně poznal jen z vyprávění svojí matky. Když se pak matka znovu provdala a přišli další děti to už si pamatuji sám. Štěstí moc maminka neužila oba muži p...
More

Trochu vzpomínek.

Ve 30 letech byla práce od jara do zimy tj. od března maximálně do listopadu pro zedníky. V zimním období se prováděly různé práce, a‘t již za peníze, ale převážně zadarmo. Chodilo se na palach, který se doma pletl a potom v rolích prodal na stavby. Tehdy se na deskové stropy přibíjela režná sláma. Na palachovém pletivu dobře držela vápenná omítka, pro...
More