Evropská unie a OŠKERUŠE

 EVROPSKÁ UNIE A OŠKERUŠE   Před deseti lety, tehdejší vedení městyse Boleradice, na paloučku u místního hřbitova, který se měl stát meditačním prostorem vysázelo strom oškeruše. Jak upozorňuje u ní stojící informační tabulka, stalo se tak 1.5.2004, při příležitosti vstupu naší republiky do Evropské unie. Aktéři tím ch...
More

Techsport bilancoval i plánoval

Každoroční valná hromada hodnotí činnost v minulém roce a zároveň vytyčuje úkoly na rok nový. Všechny akce projednával výbor sdružení a ve většině je řídil i zajišťoval. Byly to následující. Úprava místa bývalé studánky za dolním mlýnem navezením zeminy a vyrovnání terénu, instalace posezení, usa...
More

Techsport v polovině roku

TECHSPORT V POLOVINĚ ROKU   Na počátku roku se veškerá činnost zaměřila na otevření Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí ke 150.výročí narození Viléma. Nebylo   ani trochu lehké zvládnout to k 19. květnu. Především překonat nedůvěru, pochybnosti, nepřejícnost a lhostejnost. Konkrétně to vyžadovalo zajistit a připravit místo, ar...
More

Otevřeli památník

V neděli 19.5.2013, na pomezí Boleradic a Divák, položili základy Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jak tento prostor nazval sám Mrštík. S touto iniciativou přišel Techsport Boleradice a začal ji realizovat. Na této malé slavnosti se sešli ctitelé Mrštíků z celého okolí, aby si prohlédli na místě  samém,...
More

Pozvánka na pracovní jednání TECHSPORTU

 ZO Techsport Boleradice   Vážení,   Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání ohledně našeho záměru vybudovat   PAMÁTNÍK VILÉMA MRŠTÍKA V HELENČINĚ ÚDOLÍ   Jednání se uskuteční v úterý 27. listopadu 2012 v 15.00 hod. v zasedací místnosti městyse Boleradice. Na něm budeme informovat o naší dosa...
More

Co plánuje TECHSPORT v roce 2013

            Předně se snažíme dokončit akci „studánka za mlýnem“.  Na protější strany vozovky jsme umístili odpočívadlo a informační tabuli  s popisem místa i jeho významu. Místo bývalé studánky bude připomínat jen imitace bývalých „okovů se stříškou“.  Mimo to bude instalován dal...
More

Publikace Techsportu

Základní organizace Techsport Boleradice zejména po roce 2000 zvýraznila svoji práci, mimo jiné na trvalejší hodnoty ke zvýraznění prestiže vesnice, její známost a turistickou přitažlivost. Jednou oblastí v tomto směru je publikační činnost. Mimo 26 informačních panelů naučné stezky to jsou propagační materiály, pohlednice a zejména knižní tisky. Na prv&ea...
More