Pozvánka – TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?

logo_znak11.png
Techsport Boleradice a Veřejná obecní knihovna Vás zvou na podvečerní besedu a povídání s předčítáním na téma "TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?" Jeho vzpomínky na dětství, studentská léta, lásky a bujaré časy. Vše, co prožil před "tatíčkovským" obdobím. Také hledání, zda někdy zavítal k nám... úterý 16. října 2018 v 18:00 (úřad městyse - předsálí) Doplňkem bude i mini trh propagačních materiálů a knihy "Boleradský hrad". Můžete také nahlédnout do nového sborníku "...
More

Proč Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí ?

Území mezi Hustopečemi a Kloboukami u Brna je velmi poznamenáno osobnostmi bří. Mrštíků, Jana Herbena a také T.G.Masaryka! Proto je často nazýváno „Krajem Mrštíků a Herbena“ a sám Herben je charakterizoval „ Krajem beze stínu“. Masarykovi tento kraj poznamenal jeho mládí a studentská léta. Hustopečsko má však svoje přednosti a půvaby i přesto, že je v mnoha směrech upozadňováno a zastiňováno okolními aktivnějšími a významnějšími regiony. Především život a dílo rodiny Mrštíků nesou nesmazateln...
More

Odkrývají minulost hradu

V Boleradicích na kopci nad vesnicí stával středověký hrad. Z něhož se dochovala jen velká plocha, hluboké příkopy a jen kusé  písemné zmínky. Ta prvá je z roku 1373 a poslední z roku 1531, která hovoří jako o pustém. Jeho rozloha byla úctyhodná o rozměrech 105 m x145 m nezvyklého obdélníkového tvaru, z hlediska obranného neměl výhodnou polohu, ale byl pevně stavěný z cihel a kamení, jako jediný v širokém okolí.  Z toho všeho se však na povrchu nic nedochovalo, zdivo posloužilo osadníkům při zak...
More

Pocta Mrštíkům

Je název večera, který se uskuteční v sobotu 16. září 2017 v divadle. Je proto na místě obeznámit občany s průběhem  a zdůvodnit  jeho konání. Snad u nás není nikdo, aby nevěděl, že Techsport za finanční podpory městyse Boleradice, od konce r. 2002 buduje na našem katastru tzv. Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jehož posláním je dnem i nocí připomínat zásluhy Mrštíků o náš kraj, kteří jej nejen milovali, ale proslavili a oslavili. A proč jsme jej začali stavět ? Chtěli jsme využít př...
More

Z historie: Pohodový zájezd

Uskutečnil jej Techsport ve dnech 15. a 16. června. I když to bylo v době enormního sucha na Vysočině v polovině cesty  hezký „slejvák“, což v nás vzbuzovalo naději, že i k nám něco přijde  a alespoň trošičku zaleje. Než jsme však dorazili na první zastávku již pálilo sluníčko. Ti co se vydali na prohlídku podzemí zchladili se v barevných Chýnovských jeskyních. Ti, co nechtěli překonat zrádnost 330 kluzkých schodů a prudkého stoupání, strávili čekání v příjemném chládku vzpomínáním na veselé pří...
More

Z historie: Poleradice či Boleradice

Až neuvěřitelně rozporuplné postoje  mají v Boleradicích na původ názvu svého městyse. Do roku 1924 se užívalo pojmenování Poleradice, nářečně Polehradice, což byl poněmčený původní název Boleradice. Ke změně názvu došlo na základě zákona č. 266 z roku 1920, vládní nařízení č. 324 z roku 1921 a výnosu ministerstva vnitra č. 43354 z roku 1923. Ten nařizoval změnu a nepoužívání všech poněmčených pojmenování měst, obcí, ulic apod. Od roku 1925 se obec opět nazývá Boleradice. Po listopadových ...
More

Z historie: Techsport v roce 2015

Jeho činnost se odbývala v několika směrech, ale předně se týkala zviditelňováním a propagace našeho městyse. Nemalé úsilí si vyžádala údržba stávajících objektů, je to veledůležitá věc, její zanedbávání každý ihned pozná a odpuzuje ho to. Tak se jednalo o sečení trávy na Památníků Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, u sousoší Cyrila a Metoděje, u studánky za mlýnem, u vinařských patronů a na naučné stezce na Pasekách, všude třikrát za rok. U vysázených dřevin na Památníku, u studánky a oškeruš...
More

Boleradický hrad

je název publikace, kterou u příležitosti 875. výročí první písemné zmínky o Boleradicích, připravil k vydání Techsport  a představil jí veřejnosti týden před velikonocemi a to za účasti autorů a dobré účasti občanů. Tuto malou slavnost ozdobil svým vystoupením  pěvecký soubor mužáků z Morkůvek a děti z naší školy. Kniha popisuje výsledky strojních archeologických sond na hradě, které měly upřesnit sporé známosti o tomto hradě. Svůj účel splnily a potvrdily, že hrad byl kamenný a pevný, dobře...
More

Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí

Byl obohacen o sousoší  Helenky a Viléma i jeho včelařství. Je to žulový kolos z mrákotinského lomu, vážící 5 tun, autorem je kamenosochař pan Šebesta ze Světlé nad Sázavou. Podařilo se nám uskutečnit to, co se zdálo téměř nemožné a za přijatelné náklady. Celkem toto dílo stálo cca 80 000,- Kč. 50 000,- Kč zaplatil městys Boleradice a cca 30 000,- Kč zaplatil Techstport Boleradice.  Milým překvapením se stalo jeho příznivé přijetí návštěvníků, kterých utěšeně přibývá. Obohacený památník si ta...
More

Hledají se pozůstatky hradu

Boleradice jsou jedním z nejstarších sídel na Břeclavsku. Svědčí o tom řada dokladů, např. prozkoumané staroslovanské pohřebiště z II. pol. 9. století, první písemná zpráva z roku 1141, kostel byl již v roce 1287 farním pro okolní osady, v polovině 16. století obdržely radnici a titul městyse. Přesto však existuje řada nevyjasněných otazníků kolem nejstar&sca...
More