Pozvánka – TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?

logo_znak11.png
Techsport Boleradice a Veřejná obecní knihovna Vás zvou na podvečerní besedu a povídání s předčítáním na téma "TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?" Jeho vzpomínky na dětství, studentská léta, lásky a bujaré časy. Vše, co prožil před "tatíčkovským" obdobím. Také hledání, zda někdy zavítal k nám... úterý 16. října 2018 v 18:00 (úřad městyse - předsálí) Doplňkem bude i mini trh propagačních materiálů a knihy "Boleradský hrad". Můžete také nahlédnout do nového sborníku "Koryfejové Boleradic". Jste srdečně zváni!
Více

Proč Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí ?

Území mezi Hustopečemi a Kloboukami u Brna je velmi poznamenáno osobnostmi bří. Mrštíků, Jana Herbena a také T.G.Masaryka! Proto je často nazýváno „Krajem Mrštíků a Herbena“ a sám Herben je charakterizoval „ Krajem beze stínu“. Masarykovi tento kraj poznamenal jeho mládí a studentská léta. Hustopečsko má však svoje přednosti a půvaby i přesto, že je v mnoha směrech upozadňováno a zastiňováno okolními aktivnějšími a významnějšími regiony. Především život a dílo rodiny Mrštíků nesou nesmazatelné stopy nejen v Divácích, ale i v okolí, zejména Alois, Vilém a jeho žena Božena svoji literární ...
Více

Odkrývají minulost hradu

V Boleradicích na kopci nad vesnicí stával středověký hrad. Z něhož se dochovala jen velká plocha, hluboké příkopy a jen kusé  písemné zmínky. Ta prvá je z roku 1373 a poslední z roku 1531, která hovoří jako o pustém. Jeho rozloha byla úctyhodná o rozměrech 105 m x145 m nezvyklého obdélníkového tvaru, z hlediska obranného neměl výhodnou polohu, ale byl pevně stavěný z cihel a kamení, jako jediný v širokém okolí.  Z toho všeho se však na povrchu nic nedochovalo, zdivo posloužilo osadníkům při zakládání rodinných domů. Jen spisovatel Jan Herben ve svých vzpomínkách uvádí, že jako strudent cestou...
Více

Pocta Mrštíkům

Je název večera, který se uskuteční v sobotu 16. září 2017 v divadle. Je proto na místě obeznámit občany s průběhem  a zdůvodnit  jeho konání. Snad u nás není nikdo, aby nevěděl, že Techsport za finanční podpory městyse Boleradice, od konce r. 2002 buduje na našem katastru tzv. Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jehož posláním je dnem i nocí připomínat zásluhy Mrštíků o náš kraj, kteří jej nejen milovali, ale proslavili a oslavili. A proč jsme jej začali stavět ? Chtěli jsme využít příležitosti nabídnutou samým  Vilémem Mrštíkem, který údolí nazval takto, když v Divákách psal svůj n...
Více

Z historie: Pohodový zájezd

Uskutečnil jej Techsport ve dnech 15. a 16. června. I když to bylo v době enormního sucha na Vysočině v polovině cesty  hezký „slejvák“, což v nás vzbuzovalo naději, že i k nám něco přijde  a alespoň trošičku zaleje. Než jsme však dorazili na první zastávku již pálilo sluníčko. Ti co se vydali na prohlídku podzemí zchladili se v barevných Chýnovských jeskyních. Ti, co nechtěli překonat zrádnost 330 kluzkých schodů a prudkého stoupání, strávili čekání v příjemném chládku vzpomínáním na veselé příhody. Po vydatném obědě nás vítal  a skvostným interiérem zaujal zámek Orlík a téměř šokoval množstv...
Více

Z historie: Poleradice či Boleradice

Až neuvěřitelně rozporuplné postoje  mají v Boleradicích na původ názvu svého městyse. Do roku 1924 se užívalo pojmenování Poleradice, nářečně Polehradice, což byl poněmčený původní název Boleradice. Ke změně názvu došlo na základě zákona č. 266 z roku 1920, vládní nařízení č. 324 z roku 1921 a výnosu ministerstva vnitra č. 43354 z roku 1923. Ten nařizoval změnu a nepoužívání všech poněmčených pojmenování měst, obcí, ulic apod. Od roku 1925 se obec opět nazývá Boleradice. Po listopadových událostech  v roce 1989  se v místě začaly projevovat snahy připomínat ten dřívější – jako je Polehr...
Více

Z historie: Techsport v roce 2015

Jeho činnost se odbývala v několika směrech, ale předně se týkala zviditelňováním a propagace našeho městyse. Nemalé úsilí si vyžádala údržba stávajících objektů, je to veledůležitá věc, její zanedbávání každý ihned pozná a odpuzuje ho to. Tak se jednalo o sečení trávy na Památníků Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, u sousoší Cyrila a Metoděje, u studánky za mlýnem, u vinařských patronů a na naučné stezce na Pasekách, všude třikrát za rok. U vysázených dřevin na Památníku, u studánky a oškeruší se dvakrát za rok provedlo okopávání a zalévání. Dále v rámci údržby to byl nátěr 16 držáků tabulí...
Více

Boleradický hrad

je název publikace, kterou u příležitosti 875. výročí první písemné zmínky o Boleradicích, připravil k vydání Techsport  a představil jí veřejnosti týden před velikonocemi a to za účasti autorů a dobré účasti občanů. Tuto malou slavnost ozdobil svým vystoupením  pěvecký soubor mužáků z Morkůvek a děti z naší školy. Kniha popisuje výsledky strojních archeologických sond na hradě, které měly upřesnit sporé známosti o tomto hradě. Svůj účel splnily a potvrdily, že hrad byl kamenný a pevný, dobře opevněný z počátku  13. století, že nebyl žádným „polním hradem“, ale  docela dobrým sídlem významn...
Více

Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí

Byl obohacen o sousoší  Helenky a Viléma i jeho včelařství. Je to žulový kolos z mrákotinského lomu, vážící 5 tun, autorem je kamenosochař pan Šebesta ze Světlé nad Sázavou. Podařilo se nám uskutečnit to, co se zdálo téměř nemožné a za přijatelné náklady. Celkem toto dílo stálo cca 80 000,- Kč. 50 000,- Kč zaplatil městys Boleradice a cca 30 000,- Kč zaplatil Techstport Boleradice.  Milým překvapením se stalo jeho příznivé přijetí návštěvníků, kterých utěšeně přibývá. Obohacený památník si tak žije svým životem a poutá příchozí svojí výhodnou polohou, vzhledem, náplní a v  neposlední řadě v...
Více

Hledají se pozůstatky hradu

Boleradice jsou jedním z nejstarších sídel na Břeclavsku. Svědčí o tom řada dokladů, např. prozkoumané staroslovanské pohřebiště z II. pol. 9. století, první písemná zpráva z roku 1141, kostel byl již v roce 1287 farním pro okolní osady, v polovině 16. století obdržely radnici a titul městyse. Přesto však existuje řada nevyjasněných otazníků kolem nejstarší historie.         Jednou z nich je hrad, který stá...
Více