Povinně zveřejňované informace

Městys Boleradice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský Důvod a způsob založení Městys Boleradice (dále jen městys) vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy...
More