Antonín Kolek

Je mnoho osobností, které zanechali stopu v našem kraji a jejichž život a dílo by bylo dobré si čas od času připomenout. Malíř pokojů, učitel, fejetonista, ale především vynikající autor historických románů. Řeč je samozřejmě o rodákovi z Bohumilic, panu Antonínu Kolkovi. Narodil se 8. července 1895 v písmácké rodině. Jeho otec byl nadaným malířem milujíc&...
More

Josefka Halmová a František Kaisler aneb Tajemství ukryté v pohledech.

Může ukrývat lístek či pohlednice nějaká tajemství? Jakpak asi, když si to může přečíst každý, namítnete. A přece jen se takové pohlednice s tajemstvím podařilo po desítkách let najít studentce Martě z Brna v jednom malinkém antikvariátě. A nejen to. Dokázala zjistit celý životní příběh a osudy obou milenců, kteří si v době před více jak sedmdesáti le...
More

Jan Kuna z Kunštátu a Boleradic – Od boleradických vinic vzešli komorník i zemský hejtman

V roce 2006 vyšla kniha Miroslava Plačka a Petera Futáka, Páni z Kunštátu - Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. V 14. kapitole nazvané Od boleradických vinic vzešli komorník i zemský hejtman je velmi podrobně popsána celá větev pánů z Kunštátu boleradické větve. Pro seriál Kdo to byl ... o významných osobnostech majících vztah k Boleradic...
More

Jindřich Zdík

Chceme-li něco vědět o počátcích a dávné  historii Boleradic, zpravidla najdeme větu asi tohoto znění:    „…první písemní zmínka o Boleradicích je uváděna v tzv. "moravské topografii" - listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, která vypočítává majetek olomouckého biskupství a v jeho rámci maje...
More

Maryana z Bubna

Sňatek a idyla na čejkovském zámku. V roce 1610 dlela mysl mladého čejkovského pána v království českém, odkud si na podzim téhož roku, při čase sv. Kateřiny, přivezl nevěstu. Vyvolil si za manželku urozenou pannu Maryanu z Bubna, dceru rodu, který stářím a proslulostí nijak nezůstával za rytíři z Víckova. Panna Maryana byla nejmladší ze šesti dcer Jindřicha z Bubn...
More

prof. Vladimír Stehlík

Poslání varhaníka a ředitele kůru třech brněnských kostelů prof. Vladimíra Stehlíka. Jeho rodištěm jsou Boleradice u Hustopečí na jižní Moravě, kde se narodil 16.8.1911. Hudební vzdělání získal na studiích v Brně, kde navštěvoval roční kurz pro venkovské varhaníky (1930-1931) a poté absolvoval na zdejší konzervatoři varhanní oddělení. Ne...
More

Cyril Metoděj Hladký

Zprávy z Kloboucka. Z Polehradic. (Ku pohrobní památce zemřelého učitele pana Cyrilla Hladkého.) Dne 5. srpna padl za kořisť kruté smrti jeden z nejlepších mužů naší obce, učitel pan Cyrill Hladký, jehož památce tyto řádky jsou věnovány. Zvěčnělý narodil se r.1860 v Hošticích u Vyškova, studoval na vyšší reálné škole v Prostějově ...
More

František Novák

 * 8. října 1867, Telč, † 25. října 1915, Boleradice, okr. Břeclav V Boleradicích učitelem 1906 – 1915 učitel, literát F. Novák se narodil v rodině městského strážníka, matka byla švadlenou. Vystudoval telčskou reálku a stal se učitelem. Většinu života prožil na jižní Moravě. Jeho učitelskými působišti byly obce Podivín, Velké Bílovice, Ivaň, Moutnice, Morkůvky...
More

Jan Adam z Víckova

Jan Adam z Víckova je pro Valachy něco jako Kozina pro Chody. Jen méně známý, Valaši totiž neměli svého Jiráska. Podrobnější srovnání vsak pokulhává. Kozina byl chodský sedlák, svůj mezi svými. Moc se mi nechce věřit, ze by Jan Adam, lehkomyslný a bohatý šlechtický synek, sedával v nuzných pastouškách valašských past...
More