O klobouckém hradě

Nad Klobouky, někde u kaple svaté Barbory, v místech zvaných Hradisko, stával koncem 12. století hrad. Silné palisádové zdi a mocný val chránily sídlo mocného pána Lva z Klobouk. Z hradní věže byl rozhled do dalekého kraje. Život na hradě plynul tiše, jelikož Lev nebyl milovníkem hlučných a veselých zábav a také proto, že paní hradu churavěla. Když však paní hradu zemřela, Lev se uzavřel úplně lidské společnosti. ...
Více

Zavádka v Boleradicích

Popis zavádky Hody se v Boleradicích konají koncem června, přesněji o víkendu nejbližšímu ke svátku kostelního patrona svatého Jana, jde tedy o tzv. jánské hody. Trvají dva dny. Zábavy bývají pořádány čtyři: v sobotu a v neděli – odpoledne i večer. Po oba dny večer chodívají oblečeni do kroje pouze chlapci, dívky ho nosí jen na průvod a zábavy odpoledne. Stárkovské páry jsou čtyři (dívka se označuje krá...
Více

Kaple sv. Rocha

Kaple svatého Rocha je jednou z hezkých dominant obce a je v mnoha směrech památná. V lidovém podání někde pod ní si měl postavit nějakou chýši poustevník a v ní žít. Později na jeho paměť tam lidé postavili dřevěnou kapličku. Reálnější základ může být ten, že určitá církevní stavba tam stála již v době staroslovanského pohřebiště a z toho důvodu tam přežívala pieta k tomu prostoru, proto byl označen křížem ...
Více

Kostel sv. Jana Křtitele

Nejstarší a největší památka obce. Jeden ze čtyř nejstarších kostelů na okrese Břeclav. Byl postaven na ostrožně nad návsí a jeho původní podoba měla pozdně románský půdorys. To dosvědčuje románské okno na jižní stěně kostela. Jeho počátky by byly mohly zjistit archeologické sondy, ale i tak se lze domnívat, že je možné je hledat kolem roku 1210. V té době totiž vlastník Boleradic, tedy rod pánů z Klobouk a Boleradic, po založení premo...
Více

Hrad pánů z Klobouk – jediný v kraji

Na kopci "Paseky" stával hrad. Je to těsně nad vesnicí, na jejím jižním okraji. Jeho poloha nebyla nijak výhodná, a rozloha svědčí, že byl malý. Nemohl být tedy nijak významný, ale byl jediný v tomto kraji. Jeho půdorys je obdélníkového tvaru, což je pro středovrěký hrad naprosto nepřirozené. Snad proto poutal pozornost spisovatele historických románů a znalce moravských hradů a tvrzí Antonína Kolka. Ten se o něj soustavně zaj&iacut...
Více

Historie obce

Podle archeologických nálezů slovanského pohřebiště z 9. století patří Boleradice k nejstarším slovanským sídlištím na brněnském Kloboucku. Další archeologické nálezy pochází i ze starší doby kamenné. Jejich psaná historie je poněkud mladšího data, ale í v písemných pramenech patří k nejstarším osadám na okrese Břeclav, jejichž jméno je uváděno v tzv. "moravské topografii" - listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, která vypočítává majetek olomouckého biskupství a v jeho rámci majetek břeclavského krstného kostela.Obec leží v údolí potoka Haraska, jehož svahy jsou z větší částí...
Více